Kalendarium

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2020

13/11/2020 r. – publikacja raportu za III kwartał 2020 r.

 

11/08/2020 r. – publikacja raportu za II kwartał 2020 r.

12/05/2020 r. – publikacja raportu za I kwartał 2020 r.

05/05/2020 r. – publikacja raportu za rok obrotowy 2019

11/02/2020 r. – publikacja raportu za IV kwartał 2019 r.