Kalendarium

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2021

10/11/2021 r. - publikacja raportu za III kwartał 2021 r.

13/08/2021 r. - publikacja raportu za II kwartał 2021 r.

13/05/2021 r. - publikacja raportu za I kwartał 2021 r.

23/04/2021 r. - publikacja raportu za rok obrotowy 2020.

11/02/2021 r. - publikacja raportu za IV kwartał 2020 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2020

13/11/2020 r. - publikacja raportu za III kwartał 2020 r.

11/08/2020 r. - publikacja raportu za II kwartał 2020 r.

11/08/2020 r. - publikacja raportu za II kwartał 2020 r.

12/05/2020 r. - publikacja raportu za I kwartał 2020 r.

05/05/2020 r. - publikacja raportu za rok obrotowy 2019.

11/02/2020 r. - publikacja raportu za IV kwartał 2019 r.