Rada Nadzorcza

Ewelina Szałańska-Król – przewodnicząca rady nadzorczej

Ewelina Szałańska-Król jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Finansów i Rachunkowości. Podczas swojej kariery zawodowej piastowała stanowiska m.in. księgowej w kancelarii biegłego rewidenta, specjalistki do spraw finansów w funduszu inwestycyjnym Innovation Nest i 7Levels oraz  księgowej w Shell Polska. W Radzie Nadzorczej spółki pełni funkcję przewodniczącej od 2017 roku.

Pani Ewelina Szałańska-Król, która jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki, jest jednocześnie powiązana z Krzysztofem Królem, który jest akcjonariuszem Emitenta.


Grzegorz Piekartzastępca przewodniczącej rady nadzorczej

Grzegorz Piekart jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją zarządzanie finansami. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 menedżer w TRIGON TFI S.A. odpowiedzialny na inwestycje w sektorze TMT. Wcześniej związany z audytem finansowym (Deloitte) oraz bankowością korporacyjną (mBank, Bank Zachodni WBK, Alior Bank), gdzie zajmował się finansowaniem dużych przedsiębiorstw i transakcji strukturyzowanych (fuzje i przejęcia, finansowanie projektów oraz nieruchomości komercyjnych).

Pan Grzegorz Piekart, który jest zastępcą przewodniczącej rady nadzorczej, jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę w Venture FIZ, który jest akcjonariuszem Emitenta.


Ryszard Brudkiewicz – członek rady nadzorczej

Ryszard Brudkiewicz ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2002 roku. W 2005 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Jego poprzednia praktyka zawodowa to m.in. praca w kancelariach notarialnej i adwokackiej w Opolu, a następnie w latach 2001 – 2006 w jednej z największych w Wielkopolsce kancelarii prawnych. Ryszard Brudkiewicz specjalizuje się w obsłudze projektów inwestycyjnych związanych z własnością intelektualną i nowoczesnymi technologiami, prawie finansowym oraz w przekształceniach i połączeniach podmiotów gospodarczych. Sprawował funkcję członka rady nadzorczej spółki skarbu państwa z branży wydobywczej. Pełnił również funkcję Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.


Marlena Babieno – członek rady nadzorczej

Marlena Babieno – Absolwent Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Od 2012 zasiadała w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek z sektora gier wideo. Spółkę iFuna4all S.A. wprowadziła jako zarządzający na rynek New Connect. Obecnie zarządzający funduszem OÜ Blite Fund.

Pani Marlena Babieno, która jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jest jednocześnie prezesem zarządu spółki OÜ Blite Fund, która jest akcjonariuszem Emitenta.


Tomasz Muchalski – członek rady nadzorczej

Tomasz Muchalski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również kurs Doradców i Maklerów Giełdowych.

Współzałożyciel i prezes zarządu Everest Consulting sp. z o.o. (od 2004 r.) i Strict Minds Sp. z o.o. (od 2013 r.), założyciel i dyrektor zarządzający firmy eventowej Adventure Explorers s.c. W latach 1995-2002 dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, specjalizujący się w branży IT.

Jednocześnie redaktor prowadzący miesięcznik Nowe Technologie. Współpracował z takimi tytułami jak „Teleinfo”, „dot.com”, „Rachunkowość”. W 2003 r. został uznany przez biuro analityczno-badawcze DiS za jednego z dziennikarzy najciekawiej piszących o branży informatycznej. W latach 2004-2005 przewodniczący i członek kapituły Złoty Bit, przyznającej nagrody za najbardziej interesujące rozwiązania IT. W latach 2014-2016 członek jury w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Od 2014 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Vivid Games S.A. i Vivid Games s.k.a. Od 2016 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Tower Investments S.A. Od 2017 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Creepy Jar S.A.