Raporty ESPI

RB ASO 13/2018 (17:59): Zawarcie umowy o udzielenie licencji w zakresie wydawania przez 7Levels gry Golf Peaks studia Afterburn na konsolę Nintendo Switch.


RB ASO 12/2018 (14:12): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Castle of Heart na rynku japońskim.


RB ASO 11/2018 (18:04): Zawarcie pierwszej umowy w zakresie wydawania przez 7Levels gier zewnętrznych developerów na Nintendo Switch.


RB ASO 10/2018 (10:40): Zawarcie umowy w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gry Castle of Heart na rynku japońskim.


RB ASO 9/2018 (17:56): Wypowiedzenie umowy na wydanie, marketing i dystrybucję gry Castle of Heart na rynku azjatyckim


RB ASO 8/2018 (10:35): Aktualizacja informacji na temat terminu wydania gry Castle of Heart na rynku azjatyckim i przewidywanego poziomu sprzedaży


RB ASO 7/2018 (11:10): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 9 lipca 2018 r.


RB ASO 6/2018 (16:49): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 lipca 2018 roku wraz z projektami uchwał


RB ASO 5/2018 (19:45): Zakończenie prac nad stworzeniem prototypu nowej platformowej gry akcji


RB ASO 4/2018 (17:36): Zawarcie umowy w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gry Castle of Heart na rynku azjatyckim


RB ASO 3/2018 (14:01): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny dla gry Castle of Heart na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki


RB ASO 2/2018 (13:03): Uzyskanie certyfikacji dla gry Castle of Heart na konsolę Nintendo Switch


RB ASO 1/2018 (14:35): Przystąpienie do systemu ESPI