Raporty ESPI

RB_ASO 15/2019 (14:10): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry „inbento” na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 14/2019 (16:25): Przyznanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN.


RB_ASO 13/2019 (16:32): Zawarcie umów w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gier Jet Kave Adventure oraz Golf Peaks na rynku azjatyckim.


RB_ASO 12/2019 (10:08): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Jet Kave Adventure na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 11/2019 (14:14): Zakończenie procesu certyfikacji gry Jet Kave Adventure na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 10/2019 (15:17): Wstępne wybrane dane finansowe Emitenta za II kwartał 2019 r.


RB_ASO 9/2019 (11:11): Informacje dotyczące poziomu sprzedaży gry Castle of Heart


RB_ASO 8/2019 (08:40): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 24 maja 2019 roku


RB_ASO 7/2019 (14:51): Podpisanie umowy na wydanie i dystrybucję limitowanej wersji gry Castle of Heart w formie pudełkowej na konsolę Nintendo Switch


RB_ASO 6/2019 (11:45): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał.


RB_ASO 5/2019 (17:49): Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2019 roku.


RB_ASO 4/2019 (14:19): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał.


RB_ASO 3/2019 (15:04): Informacja o szacunkowych przychodach Emitenta za I kw. 2019 r.


RB_ASO 2/2019 (09:02): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Golf Peaks na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej


RB_ASO 1/2019 (13:22): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Warplanes: WW2 Dogfight na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki


RB ASO 13/2018 (17:59): Zawarcie umowy o udzielenie licencji w zakresie wydawania przez 7Levels gry Golf Peaks studia Afterburn na konsolę Nintendo Switch.


RB ASO 12/2018 (14:12): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Castle of Heart na rynku japońskim.


RB ASO 11/2018 (18:04): Zawarcie pierwszej umowy w zakresie wydawania przez 7Levels gier zewnętrznych developerów na Nintendo Switch.


RB ASO 10/2018 (10:40): Zawarcie umowy w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gry Castle of Heart na rynku japońskim.


RB ASO 9/2018 (17:56): Wypowiedzenie umowy na wydanie, marketing i dystrybucję gry Castle of Heart na rynku azjatyckim


RB ASO 8/2018 (10:35): Aktualizacja informacji na temat terminu wydania gry Castle of Heart na rynku azjatyckim i przewidywanego poziomu sprzedaży


RB ASO 7/2018 (11:10): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 9 lipca 2018 r.


RB ASO 6/2018 (16:49): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 lipca 2018 roku wraz z projektami uchwał


RB ASO 5/2018 (19:45): Zakończenie prac nad stworzeniem prototypu nowej platformowej gry akcji


RB ASO 4/2018 (17:36): Zawarcie umowy w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gry Castle of Heart na rynku azjatyckim


RB ASO 3/2018 (14:01): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny dla gry Castle of Heart na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki


RB ASO 2/2018 (13:03): Uzyskanie certyfikacji dla gry Castle of Heart na konsolę Nintendo Switch


RB ASO 1/2018 (14:35): Przystąpienie do systemu ESPI