Kalendarium

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2018

9/08/2018 r. – publikacja raportu okresowego kwartalnego za II kwartał 2018 r.

8/11/2018 r. – publikacja raportu okresowego kwartalnego za III kwartał 2018 r.