Kalendarium

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2019

8/02/2019 r. – publikacja raportu za IV kwartał 2018 r.

10/05/2019 r. – publikacja raportu za I kwartał 2019 r.

24/05/2019 r. – publikacja raportu za rok obrotowy 2018

9/08/2019 r. – publikacja raportu za II kwartał 2019 r.

8/11/2019 r. – publikacja raportu za III kwartał 2019 r.